Centrum medyczne – Warszawa

Tele-Porady + e-recepty + e-zwolnienia: Internista | Psychiatra | Seksuolog | Ginekolog | Laryngolog | Dermatolog | Endokrynolog | Diabetolog

Zapraszamy na BADANIE USG - w tym USG ginekologiczne, ciąży, piersi, brzucha, tarczycy, tkanek miękkich, oraz USG Doppler kończyn dolnych!

PSYCHOTERAPEUTA - Zapraszamy

Punkt Pobrań: otwarte w każdy WTOREK od 8:00 do 10:00 - Z A P R A S Z A M Y!

Nasz PSYCHIATRA: wysokie kompetencje i empatia względem Pacjenta. Zapytaj o wolny termin.

USG 3D/4D u GINEKOLOGA. Poznaj swoje Maleństwo zanim ono pozna Ciebie.

Odwiedź nas
ul. Patriotów 207 (1 piętro)
04-858 Warszawa
Umów się na wizytę
+48 508 904 736
+48 508 904 836
Zapraszamy w godzinach
Pn, Śr, Cz, Pt | 10.00 - 20.00
Wt | 08:00 - 20:00
Zanim przyjdziesz - ZADZWOŃ
Psycholog Wawer | Poradnia przyjmuje pacjentów
Umów się telefonicznie na wizytę – o szczegóły dopytaj w rejestracji

Psycholog to osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Praca psychologa polega na stawianiu diagnozy psychologicznej, która powinna zostać oparta o szczegółowy wywiad z badaną osobą, jak również o specjalistyczne testy psychologiczne. Psychologowie zajmują się także opiniowaniem i orzekaniem np. o predyspozycjach, bądź niezdolności do danej pracy oraz udzielaniem profesjonalnej pomocy psychologicznej.

 


psycholog wawer

Psycholog Wawer - Lekarze z Radości

Mgr Agata Kuszewska - Furtak jest Magistrem Psychologii (specjalizacja rodzinna) ukończyła Uniwersytet Warszawski.

Specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym doświadczającym trudnych sytuacji życiowych takich jak żałoba, rozstanie czy zaburzenia w komunikacji i w relacjach z najbliższym otoczeniem.

Prowadzi pomoc psychologiczną w zakresie:

 • wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych (rozwód, zdrada, rozstanie)
 • pracuje z osobami zmagającymi się ze stresem, zaburzeniami nastroju, motywacji i bezsennością
 • jest certyfikowanym trenerem odporności psychicznej, pomaga wzmocnić i rozwijać ten obszar osobowości człowieka, który ma istotny wpływ na funkcjonowanie w stresujących warunkach
 • zajmuje się także pomocą osobom doświadczającym zaburzeń psychosomatycznych
 • psychoedukacji (przekazuję wiedzę z zakresu psychologii dot. metod usprawniania komunikacji w związku, akceptacji własnego ciała, samorozwoju, kontrolowania emocji, panowania nad lękiem)
 • diagnostyki psychologicznej (wybrane, profesjonalne testy psychologiczne dotyczące diagnozy osobowości, zaburzeń depresyjnych, poczucia stresu, lęku, zdolności)

Rafał Dziurla | Psychoanalityk, Psycholog.

Dysponuje rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie psychologii klinicznej, współczesnej psychoanalizy, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, jak również psychologii rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Ukończył 4 letnią szkołę psychoanalizy - Perspektywa Freudowska oraz własną psychoanalizę. Pomaga w rozwiązywaniu kryzysów psychicznych osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuje również z rodzinami.

Jego wieloletnie doświadczenie pomaga znaleźć rozwiązania problemów związanych:

 • ze stanami lękowymi, zachowaniami depresyjnymi, poczuciem barku sensu życia
 • z funkcjonowaniem z innymi ludźmi w miejscu pracy oraz w rodzinie,
 • z trudnościami w odnalezieniu własnej tożsamości
 • z nabyciem cechy niepełnosprawności
 • z pojawieniem się niepełnosprawności u członków rodziny

Jest również doktorantem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowcą akademickim i autorem wielu publikacji naukowych.

Obecnie rozwija autorską koncepcję kultury dopasowana większości, w której pojęcie niepełnosprawności jest zastąpione pojęciem cechy - a więc może mieć charakter pozytywny, na którym można budować pozytywną własną tożsamość i dumę z tego kim się jest. Pracuje z osobami z cechą niepełnosprawności nad uwolnieniem ich pełnego potencjału rozwojowego.

Pamiętaj, że psychologa obowiązuje zasada poufności i zachowanie tajemnicy zawodowej, która może być uchylona jedynie postanowieniem Sądu lub gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że następuje zagrożenie bezpośrednie życia pacjenta lub innej osoby. Dlatego podczas sesji możesz czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Psychoterapeuta Wawer-terapia małżeńska

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

Wskazaniami do konsultacji psychologicznej mogą być:

 • nadmierny stres, zaburzenia lękowe, problemy ze snem;
 • długo utrzymujący się zły nastrój;
 • Nieumiejętność kontrolowania emocji;
 • problemy adaptacyjne oraz te związane z budowaniem relacji interpersonalnych;
 • trudności wychowawcze i rozwojowe u dzieci - nieprawidłowe tempo rozwoju emocjonalnego, problemy z nauką, zachowania agresywne, brak samodzielności;
 • dylematy w pracy, wypalenie zawodowe, chęć wprowadzenia zmian, brak równowagi między pracą a życiem osobistym;
 • problemy rodzinne o różnym charakterze - trudności komunikacyjne, konflikty, uzależnienia, choroby przewlekłe lub niepełnosprawność;
 • zaburzenia psychosomatyczne, a więc objawy lub choroby, które pojawiają się pod wpływem uwarunkowań psychicznych, np. chronicznego stresu;
 • dążenie do sprecyzowania problemu, który odczuwalny jest jednak jako obciążenie emocjonalne;
 • chęć zdobycia informacji na temat przebiegu psychoterapii oraz wskazań do poddania się takiemu leczeniu.

Pamiętaj, że nie zawsze jesteś w stanie poradzić sobie sam ze swoimi problemami. Czasami nawet nie zdajesz sobie sprawy, z czym tak naprawdę się zmagasz. Warto skorzystać wówczas z usług specjalisty. Zadzwoń do nas, umów się na wizytę.

+48 508 904 736