Centrum medyczne – Warszawa

DERMATOLOG dla dzieci i dorosłych - zapraszamy na konsultacje!

Tele-Porady + e-recepty + e-zwolnienia: Internista | Psychiatra | Seksuolog | Ginekolog | Laryngolog | Dermatolog | Endokrynolog | Diabetolog

Zapraszamy na BADANIE USG - w tym USG ginekologiczne, ciąży, piersi, brzucha, tarczycy, tkanek miękkich, oraz USG Doppler kończyn dolnych!

PSYCHOTERAPEUTA - Zapraszamy

Punkt Pobrań: otwarte w każdy WTOREK od 8:00 do 10:00 - Z A P R A S Z A M Y!

Nasz PSYCHIATRA: wysokie kompetencje i empatia względem Pacjenta. Zapytaj o wolny termin.

USG 3D/4D u GINEKOLOGA. Poznaj swoje Maleństwo zanim ono pozna Ciebie.

Odwiedź nas
ul. Patriotów 207 (1 piętro)
04-858 Warszawa
Umów się na wizytę
+48 508 904 736
+48 508 904 836
Zapraszamy w godzinach
Pn, Śr, Cz, Pt | 08:30 - 20:00
Wt | 08:00 - 20:00
Zanim przyjdziesz - ZADZWOŃ

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). W związku z wejściem w życie RODO przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

Właścicielem strony www, jej operatorem a także administratorem danych  jest firma MN CONCEPT SP Z O.O. z siedzibą: Patriotów  207, 04-858 Warszawa, zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000798721, NIP 9522198709 zwana dalej MN CONCEPT

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zakresie świadczonych usług lekarskich i w celu korzystania z usług medycznych.

W celu zapewnienia:

– bezpieczeństwa wykonywanych usług potrzebujemy informacji o stanie Państwa zdrowia, wieku, wzroście, masie ciała i wykonywanym zawodzie,

– kontaktu z Państwem i możliwości przekazania informacji potrzebujemy imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email,

– możliwości wystawienia recepty lub uzupełnienia dokumentacji medycznej potrzebujemy imienia, nazwiska, PESEL, adresu zamieszkania oraz w przypadku wystawienia zwolnienia dodatkowo danych Państwa pracodawcy,

– możliwości przekazywania informacji osobom przez Państwa upoważnionym potrzebujemy imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu email osób upoważnionych oraz potwierdzenia możliwości wykorzystania tych danych przez osobę upoważnioną.

Państwa dane osobowe i dotyczące stanu zdrowia mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawa do przetwarzania danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usług i odmowę ich wykonania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, to jest 20 lub 30 lat.

Lekarze z Radości szanują Twoją prywatność

+48 508 904 736