Centrum medyczne – Warszawa

Tele-Porady + e-recepty + e-zwolnienia: Internista | Psychiatra | Seksuolog | Ginekolog | Laryngolog | Dermatolog | Endokrynolog | Diabetolog

Zapraszamy na BADANIE USG - w tym USG STAWÓW, narządu ruchu: nadgarstek | łokieć | bark | kolano | staw skokowy

PSYCHOTERAPEUTA - Zapraszamy

Punkt Pobrań: otwarte w każdy WTOREK od 8:00 do 10:00 - Z A P R A S Z A M Y!

Nasz PSYCHIATRA: wysokie kompetencje i empatia względem Pacjenta. Zapytaj o wolny termin.

USG 3D/4D u GINEKOLOGA. Poznaj swoje Maleństwo zanim ono pozna Ciebie.

Odwiedź nas
ul. Patriotów 207 (1 piętro)
04-858 Warszawa
Umów się na wizytę
+48 508 904 736
+48 508 904 836
Zapraszamy w godzinach
Pn, Śr, Cz, Pt | 10.00 - 20.00
Wt | 08:00 - 20:00
Zanim przyjdziesz - ZADZWOŃ
Poradnia przyjmuje pacjentów
ZAPISY TELEFONICZNE

Logopeda to terapeuta, zajmujący się nie tylko usuwaniem wad wymowy, ale też profilaktyką i rozpoznaniem. W swojej pracy, logopeda dziecięcy pomaga w znalezieniu i zlikwidowaniu barier, które mogą ograniczać rozwój intelektualny i społeczny małych pacjentów.

Kiedy potrzebna jest konsultacja logopedy?

Nawet niewielkie nieprawidłowości, są wystarczającym powodem, by powiedzieć o nich lekarzowi. Ponieważ wczesne wykrycie wad wymowy, pozwoli na szybsze ich skorygowanie i ochroni przed utrwaleniem.
Podczas konsultacji, logopeda dziecięcy sprawdzi, czy nie ma niepokojących zmian, w budowie anatomicznej narządów odpowiadających za mowę oraz wybierze odpowiednią formę terapii.

logopeda

Zmiany w budowie anatomicznej

Konsultacja u logopedy, wskazana jest zarówno wtedy, gdy u swojego dziecka już dostrzegłeś pewne nieprawidłowości, jak i profilaktycznie, wkrótce po urodzeniu.
Oto, co może wpływać na problemy z wymową u dziecka:

 • nieprawidłowa budowa języka,
 • anomalie zębowe,
 • wady zgryzu,
 • oznaki upośledzenia słuchu fizycznego,
 • rozwój psychomotoryczny i emocjonalny jest wolniejszy niż u dzieci w podobnym wieku,
 • rozwój mowy, odbiega od standardów, właściwych danemu wiekowi.

Jeśli chodzi o noworodka, w trakcie wizyty dowiesz się, czy twoje dziecko prawidłowo ssie, oddycha i połyka, co może mieć znaczący wpływ na jego wymowę w starszym wieku.

Zaburzenia mowy

Poza zmianami fizycznymi u dziecka, możesz zauważyć też pewnie nieprawidłowości w jego sposobie mówienia. Wtedy również, konieczna będzie wizyta u logopedy dziecięcego.

Oto zaburzenia mowy, które często pojawiają się u dzieci:

 • bezdźwięczność – ma miejsce, gdy zamiast głoski dźwięcznej, pojawia się bezdźwięczna, na przykład: buda - puta,
 • seplenienie proste – głoski sz, ż, cz, dż zastępowane są głoskami s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź, na przykład: czekolada - cekolada,
 • seplenienie międzyzębowe – w tym przypadku, wymawiając głoski s, z, c,dz, dziecko wsuwa język między przednie zęby,
 • rotacyzm – głoska r zastępowana jest głoską j lub l.

Mała dziewczynka u logopedy dziecięcego

Jak wygląda badanie logopedyczne dziecka?

Jeśli jeszcze nie byłeś ze swoim dzieckiem u logopedy, dobrze jest wiedzieć, jak mniej więcej wygląda taka wizyta i czego możecie się spodziewać. Pomoże ci to jeszcze przed wyjściem, przygotować swoją pociechę, by złagodzić nieco stres i obawy, związane z wizytą u pana, czy pani doktor.

Dziewczynka u lekarza z mamą - logopeda dziecięcy

W trakcie trwania wizyty:

 • na początku, logopeda może chwilę poświęcić na rozmowę z rodzicami, na temat rozwoju dziecka od okresu prenatalnego, by zorientować się, czy już w tym czasie, nie doszło do czegoś, co mogło negatywnie wpłynąć na rozwój wad wymowy,
 • rozmawiając z dzieckiem, oceni jego sposób wypowiadania się i towarzyszącą temu mowę ciała,
 • sprawdzi stopień zrozumienia mowy przez dziecko,
 • przyjrzy się budowie narządów mowy oraz oceni funkcje oddechowe i fonacyjne,
 • zbada słuch fizyczny, fonemowy oraz przeprowadzi analizę i syntezę słuchową,
 • sprawdzi artykulację wyrazów, sylab i głosek,
 • oceni też lateralizację i grafomotorykę,
 • oceni budowę oraz sprawności narządów mowy.

Jeśli okaże się, że potrzebne są dodatkowe badania, logopeda może skierować dziecko do psychologa, foniatry, ortodonty, audiologa, neurologa lub laryngologa.

Po zdiagnozowaniu, lekarz zwykle omawia problemy, które wykrył i ogólne umiejętności dziecka z zakresu jego sposobu porozumiewania się. Od razu, może też zalecić odpowiednie ćwiczenia oraz plan terapii, której częścią będą cykliczne wizyty w gabinecie.

Najczęstsze obszary jakimi zajmują się nasi logopedzi to:

 • zaburzenia rozwoju mowy i językowe dzieci i młodzieży (od 3 – 18 roku życia),
 • terapia małych dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (zajęcia logopedyczne),
 • praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslaliami,
 • diagnostyka i terapia dzieci z wadami słuchu
 • badanie słuchu dzieci i dorosłych z wykorzystaniem platformy Neuroflow),
 • terapia rozwojowa dzieci z rozszczepieniem podniebienia
 • praca z dziećmi z afazją dziecięcą
 • terapia dzieci z dyzartrią
 • wspomaganie rozwoju dzieci z SLI (specyficznymi zaburzeniami językowymi)
 • terapia zaburzeń komunikacji u dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • terapia zaburzeń dzieci z upośledzeniem umysłowym,
 • praca z osobami jąkającymi się.
Logopeda Urszula Boguszewska Lekarze z Radości

Logopeda dziecięcy podczas wizyty

 • ocenią prawidłowość budowy wędzidełka podjęzykowego, skrócone wędzidełka wargi dolnej i górnej
 • sprawdzą prawidłowość budowy podniebienia miękkiego i twardego oraz migdałek gardłowy – tzw. przerośnięcie 3 migdała
  (w razie konieczności skierują do dalszej diagnostyki)

+48 508 904 736