Centrum medyczne – Warszawa

Tele-Porady + e-recepty + e-zwolnienia: Internista | Psychiatra | Seksuolog | Ginekolog | Laryngolog | Dermatolog | Endokrynolog | Diabetolog

Zapraszamy na BADANIE USG - w tym USG STAWÓW, narządu ruchu: nadgarstek | łokieć | bark | kolano | staw skokowy

LOGOPEDA DZIECIĘCY - ZAPRASZAMY

PSYCHOTERAPEUTA - Zapraszamy

Punkt Pobrań: otwarte w każdy WTOREK i ŚRODĘ od 8:00 do 11:00 - Z A P R A S Z A M Y!

Nasz PSYCHIATRA: wysokie kompetencje i empatia względem Pacjenta. Zapytaj o wolny termin.

USG 3D/4D u GINEKOLOGA. Poznaj swoje Maleństwo zanim ono pozna Ciebie.

Odwiedź nas
ul. Patriotów 207 (1 piętro)
04-858 Warszawa
Umów się na wizytę
+48 508 904 736
+48 508 904 836
Zapraszamy w godzinach
Pn, Cz, Pt | 10.00 - 20.00
Wt, Śr | 08:00 - 20:00
Zanim przyjdziesz - ZADZWOŃ

Kwalifikacja do szczepienia ochronnego

O tym jak ważna jest kwestia szczepień wiemy nie od dziś. Regularne szczepienia ochronne odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. W bieżącym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, temat szczepień stał się jeszcze bardziej gorący i zyskał na znaczeniu. Wielu pacjentów pyta o szczepienia, zapotrzebowanie na szczepionki jest najwyższe od lat. Warto więc przy tej okazji wspomnieć o wymogu uzyskania kwalifikacji do szczepienia ochronnego, bez której zaaplikowanie szczepionki nie będzie możliwe.

Czym jest kwalifikacja do szczepienia?

Zgodnie z przepisami, zarówno dzieci jak i dorośli, którzy zgłaszają się w celu wykonania szczepienia obowiązkowego lub zalecanego, muszą przejść badanie lekarskie celem uzyskania kwalifikacji. Badanie jest ważne 24 godziny, a jego podstawowym celem jest wykrycie przeciwwskazań do szczepienia. Zauważenie odpowiednio wcześniej ewentualnych przeciwskazań do szczepienia zmniejsza ryzyko niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) i zapewnia wyższą skuteczność szczepienia.

Jak przebiega badanie kwalifikacyjne?

Niezależnie od rodzaju szczepionki, kwalifikacyjne badanie lekarskie przebiaga podobnie i składa się z wywiadu lekarskiego oraz przesiewowego badania przedmiotowego, obejmującego ocenę stanu ogólnego pacjenta. Podczas badania lekarz powinien sprawdzić temperaturę, tętno, osłuchać płuca, a także zbadać gardło i węzły chłonne. Badanie fizykalne jest tu niezbędne, więc teleporada nie wchodzi w grę. Ważnym elementem wywiadu jest informowanie o niepożądanych skutkach ubocznych, które mogą się sie pojawić po zaaplikowaniu szczepionki. Warto jednak przy tym dodać, że powikłania związane z chorobą są dużo niebezpieczniejsze dla naszego zdrowia, niż NOP związane z wykonaniem szczepionki. Dodatkowo, niepożądane objawy po szczepieniu mogą być spowodowane inną chorobą.

Jakie są przeciwskazania do szczepienia?

Przeciwskazaniami do szczepienia określa się sytuacje i stany pacjenta, w przypadku których podanie szczepionki wiązałoby się z wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych lub brakiem skuteczności szczepionki. Przeciwskazania mogą być inne dla różnych rodzajów szczepionek, niemniej jednak stale powtarzającym się, uniwersalnym przeciwwskazaniem do szczepienia jest ciężka reakcja alergiczna po podaniu poprzedniej dawki szczepionki lub uczulenie na przynajmniej jeden z jej składników. Sytuacja ta odnosi się tylko do szczepionki, po której nastąpiła reakcja alergiczna. Nie musi dotyczyć innych szczepień i nie wymaga rezygnacji z ich przeprowadzenia.

Zgodnie z zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), przeciwskazaniami do wszystkich szczepień ochronnych są:

 • ostre stany chorobowe
 • zaostrzenia chorób przewlekłych
 • występowanie ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych po zaaplikowaniu szczepionki

Przeciwwskazaniami do podania szczepionek żywych są:

 • niedobory odporności,
 • immunopresja po transplantacji narządów i przeszczepie szpiku,
 • ciąża,
 • procesy związane z leczeniem nowotworowym,
 • chemioterapia
 • radioterapia
 • leczenie sterydami
 • AIDS

Zgodnie z wytycznymi WHO przeciwwskazaniem do szczepień ochronnych nie są:

 • łagodne lub ostre infekcje i zakażenia z gorączką poniżej 38,5°C lub bez gorączki
 • zapalenie skóry,  astma oskrzelowa, alergia
 • wcześniactwo i mała masa narodzinowa u niemowląt
 • żółtaczka u noworodków
 • karmienie piersią
 • choroby układu nerwowego o stabilnym przebiegu, np. zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce,
 • wywiad rodzinny wskazujący na występowanie drgawek w rodzinie,
 • antybiotykoterapia, sterydoterapia miejscowa, wziewna lub w małych dawkach,
 • przewlekłe choroby nerek, płuc, serca i wątroby, o ile w damy okresie objawy nie nasilą się
 • niedożywienie,
 • anemia
 • kontakt z chorobą zakaźną

Ostateczną decyzję dotyczącą dopuszczenia lub nie do szczepienia podejmuje lekarz, mając na względzie stopień ryzyka oraz korzyści wynikające z zaaplikowania szczepionki.

Gdzie mogę zrobić badanie kwalifikacyjne do szczepienia?

Badanie kwalifikacyjne do szczepienia może wykonać każdy lekarz, jednak nie każdy może wykonać szczepienie. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi szczepienia mogą przeprowadzać osoby, które:

 1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

 2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych (§ 6 rozporządzenia MZ z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych).

W centrum medycznym „Lekarze z Radości” możecie uzyskać wymaganą kwalifikację i wykonać szczepienie. Nasi lekarze przeprowadzą badanie lekarskie celem uzyskania kwalifikacji do szczepienia i służą radą podczas konsultacji specjalistycznych w zakresie szczepień ochronnych.

+48 508 904 736